Portal Turystyczny

Gdynia

Jest jednym z trzech miast, które przede wszystkim są kojarzone z Zatoką Gdańską, która jest określana jako odnoga Morza Bałtyckiego. Gdynia, bo właśnie o tym mieście mowa, wraz z Gdańskiej oraz Sopotem tworzy Trójmiasto. Wszystkie te miasta leżą w województwie pomorskim, którego stolicą jest Gdańsk. Gdynia zaliczana jest do miast tak zwanej aglomeracji gdańskiej. Omawiane miasto uzyskało prawa miejskie 10 lutego 1926 roku. Swój rozwój zawdzięcza przede wszystkim budowie portu. To właśnie dzięki temu Gdynia jest tak bardzo rozwiniętym miastem Polski. Pwstały port miał na celu zapewnienie naszemu krajowi dostępu do morskich szlaków, a także do bazy marynarki wojennej. Miało to niewątpliwie ścisły związek niepewną sytuacją, jaka panowała wówczas w Wolnym Mieście Gdańsk. Dzięki temu mała wieś rybacka w ciągu zaledwie kilkunastu lat przekształciła się w kilkuset tysięczne pod względem liczby ludności miasto. W chwili obecnej liczba ta wynosi dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć. Są to dane z dnia 31 grudnia 2009 roku.


Zobacz też

Słupsk

Mając na uwadze miasta województwa pomorskiego, którego stolicą jest Gdańsk, nie sposób pominąć miasta, które choć nie tworzą aglomeracji gdańskiej, cieszą się niezwykłą popularnością. Jednym z takich miast jest Słupsk. Leży we wcześniej wspomnianym województwie, jest siedzibą nie tylko powiatu grodzkiego, al...